บทความ

"สวดทำนองหลวง" บทสวดในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม "พระบรมศพ"


'สวดทำนองหลวง' บทสวดในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม 'พระบรมศพ'

ผู้ที่ติดตามรับชมการถ่ายทอดสด พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง คงจะได้ยิน 'บทสวด' ในท่วงทำนองที่เราไม่เคยคุ้น วันนี้มีคำตอบเกี่ยวกับบทสวดนี้ค่ะ

การสวดในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพนั้นเรียกว่า 'สวดทำนองหลวง' โดยพระพิธีธรรมจากวัดต่างๆ 

'พระพิธีธรรม' คือ สมณศักดิ์ประเภทหนึ่ง (ไม่พระราชทานแก่พระสงฆ์ แต่พระราชทานแก่วัด) โดยพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งจากวัดที่เป็น พระอารามหลวงเป็นส่วนมาก (ไม่ระบุพระสงฆ์ วัดใดที่ไม่มีการโปรดเกล้าฯ จะไม่สามารถตั้งพระพิธีธรรมได้ แม้แต่ในวัดนั้นจะมีพระสงฆ์ซึ่งเคยเป็นพระพิธีธรรมมาแล้วก็ตาม) ทางวัดจะแต่งตั้งวัดละ 1 สำรับ สำรับละ 4 รูป เป็นพระพิธีธรรม เพื่อสวดในการบำเพ็ญพระราชกุศลต่างๆ เช่น สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพ พระศพ หรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์ สวดอาฎานาฏิยสูตรในพระราชพิธีสงกรานต์ เป็นต้น นอกจากนี้พระพิธีธรรมต้องไปสวดจตุรเวทที่หอศาสตราคมในพระบรมมหาราชวังทุกวันพระ เวียนกันไปวัดละ 1 เดือน

โดยวัดที่มีการพระราชทานแต่งตั้งพระพิธีธรรม ปัจจุบันมีอยู่ 10 วัดได้แก่

1. วัดราชสิทธาราม
2. วัดอนงคาราม
3. วัดประยุรวงศาวาส
4. วัดจักรวรรดิราชาวาส
5. วัดระฆังโฆสิตาราม
6. วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์
7. วัดสระเกศ
8. วัดบวรนิเวศวิหาร
9. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
10.วัดสุทัศน์เทพวราราม 

ที่มา share-si.com ,  wikipedia
<iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/_r858c_Xjqk' frameborder='0' allowfullscreen></iframe>
พระครูสุวัฒน์ชัยกิจ
พระครูสุวัฒน์ชัยกิจ
เจ้าอาวาสวัดสว่างวารี
เจ้าคณะอำเภอบึงโขงหลง
พระครูปัญญาสารโกศล
พระครูปัญญาสารโกศล
เจ้าอาวาสวัดสิงหารินทราราม
 รองเจ้าคณะอำเภอบึงโขงหลง
พระครูสุตวรธรรมพินิจ
พระครูสุตวรธรรมพินิจ
เจ้าอาวาสวัดศิริมงคลวนาราม
รองเจ้าคณะอำเภอบึงโขงหลง
เฟสบุ๊ค
โพล
  • คุณรู้จักwww.bk-bhuddist.com จากที่ใหน
    google.com
    facebook
    line
    e-mail