คณะสงฆ์บึงกาฬปลื้มหมู่บ้านรักษาศีล5สร้างรายได้ จังหวัดแรกทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

อ่าน 259 | ตอบ 1

คณะสงฆ์บึงกาฬปลื้มหมู่บ้านรักษาศีล5สร้างรายได้ จังหวัดแรกทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

 


วันที่ 19 มิถุนายน 2560  พระพรหมเสนาบดี ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ส่วนกลาง พร้อมด้วยพระเทพศาสนาภิบาล พระครูปลัดสุวัฒน์สมาธิคุณ นางจุไรรัตน์ มีศิริ คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ส่วนกลาง โดยมีคณะกรรรมการประจำหนตะวันออก คือ พระราชรัตนาลงกรณ์ ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินโครงการฯ “หมู่บ้านรักษาศีล 5” จังหวัดบึงกาฬ มีพระราชภาวนาโสภณ เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด พระสังฆาธิการ นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ นายกรกต ธำรงวงศ์สวัสดิ์ รองผู้ว่า นายจำรัส วังน้อย นายอำเภอ นายนิพนธ์ คนขยัน นายก อบจ. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้ลงพื้นที่ดูการดำเนินโครงการฯ “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 8 จังหวัดบึงกาฬ

โดยจังหวัดบึงกาฬมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ร้อยละ 82 ของจำนวนประชากร และจังหวัดบึงกาฬได้คัดเลือก หมู่บ้านต้นแบบ บ้านท่าไคร้ ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 5 ตำบลบึงกาฬ อำเภอบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ เป็นหมู่บ้านต้นแบบ ในการให้คณะกรรมการได้เยี่ยมชมการดำเนินโครงการฯ “หมู่บ้านรักษาศีล 5” โดยได้ดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งมีวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน และวัดมีส่วนร่วมกับชุมชน ในการสนับสนุนและดำเนินโครงการได้เป็นอย่างดี ครบทั้ง 4 ด้าน
​จุดเด่นของ “หมู่บ้านท่าไคร้” คือ เป็นหมู่บ้านริมโขง ที่ยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ได้อย่างเหนี่ยวแน่น เช่น – ประเพณีการจุดบั้งไฟถวายแก้บนหลวงพ่อพระใหญ่ ประเพณีฟ้อนแห่น้ำจั่น ประเพณีการกวนข้าวทิพย์ ประเพณีการไม่เข้าไปในอุโบสถของสตรี ประเพณีไม่ออกหาปลาในวันพระ ประเพณีการมาถือศีลและการเวียนเทียนในทุกวันพระ
ในการนี้คณะสงฆ์จังหวัดบึงกาฬ เป็นศูนย์กลางชุมชนในการรณรงค์ขับเคลื่อนโครงการฯ “หมู่บ้านรักษาศีล” อย่างเป็นรูปธรรม โดยจัดให้มีกิจกรรมที่สอดคล้องกับโครงการฯ ครบทั้ง 4 ด้าน 40 ตัวชี้วัด มีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ กลุ่มพืชผัก ผลไม้ วางขายตามฤดูกาล   กลุ่มงานหัตถกรรม เช่น การสานขากะหย่อง (พานไม้ไผ่สาน) การผลิตขันหมากเป้ง และงานสิ่งทอต่างๆ ของชาวบ้านท่าไคร้ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยชีวภาพ ผักปลอดสารพิษ  กลุ่มแกะสลักหยวกกล้วยเป็นลายไทย ที่นำดอกผึ้งมาประดับตกแต่งต้นปราสาท
พระราชภาวนาโสภณ เจ้าคณะจังหวัดบึงกาฬ กล่าวว่า คณะสงฆ์มีส่วนร่วมในการตรวจเยี่ยมวัด ขจัดปัญหา ช่วยกันพัฒนา นำพาสามัคคี จังหวัดบึงกาฬ ในวันสำคัญต่างๆ เช่นงานบวช งานแต่ง งานศพ ทางวัดจะไม่อนุญาตให้นำสุราเข้ามาดื่มภายในวัดอย่างเด็ดขาด
จังหวัดบึงกาฬ นับเป็นจังหวัดแรกที่ ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าฯ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายอำเภอเมือง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด และวัฒนธรรมจังหวัด มีส่วนร่วมในการเยี่ยมชมหมู่บ้านต้นแบบ บ้านท่าไคร้ ซึ่งถือว่าเป็นการผสานสามัคคี ในการทำงานเป็นอย่างดี


ความคิดเห็น :
1
อ้างอิง

sdb
With timekeeping function, date omega replica watches and week display, small seconds with replica watches stop device, feel the charm of time control. The replica watches swiss carefully polished lugs connect the crocodile leather swiss watches uk strap, which exudes eye-catching craftsmanship.
 
sdb [104.237.86.xxx] เมื่อ 4/07/2018 14:29
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 
พระครูสุวัฒน์ชัยกิจ
พระครูสุวัฒน์ชัยกิจ
เจ้าอาวาสวัดสว่างวารี
เจ้าคณะอำเภอบึงโขงหลง
พระครูปัญญาสารโกศล
พระครูปัญญาสารโกศล
เจ้าอาวาสวัดสิงหารินทราราม
 รองเจ้าคณะอำเภอบึงโขงหลง
พระครูสุตวรธรรมพินิจ
พระครูสุตวรธรรมพินิจ
เจ้าอาวาสวัดศิริมงคลวนาราม
รองเจ้าคณะอำเภอบึงโขงหลง
เฟสบุ๊ค
โพล
  • คุณรู้จักwww.bk-bhuddist.com จากที่ใหน
    google.com
    facebook
    line
    e-mail