myRSS by MyReadyWeb.com http://www.myreadyweb.com/ ข้อมูลล่าสุดของข่าวสาร en-us ฟรี!! เว็บสำเร็จรูป สร้างเว็บ ทําเว็บ สร้างเว็บไซต์ ทําเว็บไซต์ รับทําเว็บไซต์ ทำเว็บ การสร้างเว็บไซต์ http://www.myreadyweb.com/ http://www.myreadyweb.com/images/front/logo-print.jpg 240 66 ทําเว็บ สร้างเว็บ ด้วยสุดยอดระบบ เว็บสำเร็จรูป การสร้างเว็บไซต์ ทําเว็บไซต์ จะเป็นเรื่องง่ายๆ ฟรี สร้างเว็บ ทำเว็บ สร้างเว็บไซต์ ที่ MyReadyWeb.com กำหนดการ http://bk-bhuddist.com/news/topic-78544.html <div style="text-align: center;"><img alt="" src="http://bk-bhuddist.com/storage_upload/24/119153/uploads/images/text%20(2).gif" style="width: 490px; height: 43px;" /><br /> &nbsp;</div> <h3 style="text-align: center;"><img alt="" src="http://bk-bhuddist.com/storage_upload/24/119153/uploads/images/IMG_20180214_0001.jpg" style="width: 848px; height: 1200px;" /></h3> <div style="text-align: center;"><img alt="" src="http://bk-bhuddist.com/storage_upload/24/119153/uploads/images/16565.png" style="width: 506px; height: 521px;" /><br /> <img alt="" src="http://bk-bhuddist.com/storage_upload/24/119153/uploads/images/07(1).png" style="width: 912px; height: 616px;" /><br /> <br /> <img alt="" src="http://bk-bhuddist.com/storage_upload/24/119153/uploads/images/03(1).png" style="width: 918px; height: 580px;" /><br /> <br /> <img alt="" src="http://bk-bhuddist.com/storage_upload/24/119153/uploads/images/02.png" style="width: 918px; height: 576px;" /><br /> <br /> <img alt="" src="http://bk-bhuddist.com/storage_upload/24/119153/uploads/images/05.png" style="width: 918px; height: 574px;" /></div> <p>&nbsp;</p> Wed, 14 Feb 2018 18:15:00 +0700 ขอเชิญร่วมงานบุญประจำปีประเพณีบุญมหาชาตและบุญผ้าป่าสามัคคี http://bk-bhuddist.com/news/topic-78552.html <div style="text-align: center;"><a href="http://bk-bhuddist.com/storage_upload/24/119153/uploads/images/text (2).gif"><img alt="" src="http://bk-bhuddist.com/storage_upload/24/119153/uploads/images/text%20(2).gif" style="width: 490px; height: 43px;" /></a><br /> <br /> <img alt="" src="http://bk-bhuddist.com/storage_upload/24/119153/uploads/images/bloggif_5a825dbc1cbc6.gif" style="width: 400px; height: 267px;" /><br /> <br /> <span style="font-size:20px;"><span style="font-size:18px;"><span style="font-size:20px;"><span style="color:#FF0000;">ขอเชิญร่วมงานบุญประจำปีประเพณีบุญมหาชาตและบุญผ้าป่าสามัคคี</span></span><br /> ระหว่างวันที่ 1-3เมษายน 2561<br /> ณ วัดศิริมงคลวราราม ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ<br /> **************<br /> 1 เมษายน 61&nbsp; &nbsp;กลางวัน ตั้งกองผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างกำแพงแก้วรอบวัด เวลา 17.00 น. บวชชีพราหมณ์ ฟังพระธรรมเทศนา สวดคาถารัตนคุณ ตลอดคืน<br /> 2 เมษายน 61 พิธีอัยเชิญพระเวสสันดรเข้าสู่เมืองที่ยิ่งใหญ่สุดอลังการ/กลางคืนชมฟรี! มหรสพสมโภชตลอดคืน<br /> 3 เมษายน 61 พิธีถวายผ้าป่า เพื่อสมทบทุนสร้างกำแพงแก้วรอบวัด/ฟังเทศน์มหาชาติตลอดวัน/กลางคืนชมฟรี! หมอลำเรื่องต่อกลอนวงใหญ่ขวัญใจมหาชน คณะ หนึ่ง รุ่งทาอำนวยศิลป์ ตลอดคืน!!!<br /> ***จึงขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคี,เจ้าภาพกัณฑ์หลอนกัณฑ์สมโภช,หรือเจ้าภาพโรงทานได้ตลอดงาน***<br /> <br /> โทร <span style="color:#FF0000;">083-1409744 - 061-1246492 -&nbsp; 091-0503994 - 081-0602113</span></span></span></div> Tue, 13 Feb 2018 11:05:00 +0700 พิธีวางศิลาฤกษ์ วัดคำสมบูรณ์วนาราม http://bk-bhuddist.com/news/topic-78537.html <div style="text-align: center;"><img alt="" src="http://bk-bhuddist.com/storage_upload/24/119153/uploads/images/IMG_2813.JPG" style="width: 500px; height: 333px;" /></div> <div style="text-align: center;">&nbsp; &nbsp;<br /> กำหนดการ</div> <div style="text-align: center;">&nbsp; &nbsp;งานพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างอุโบสถ<br /> วัดคำสมบูรณ์วนาราม บ้านคำสมบูรณ์ ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ<br /> วัน พุท ที่ ๓๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ตรงกับวัน (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ )<br /> <span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255);">วัน พุท ที่ ๓๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑&nbsp;</span>เวลา&nbsp; &nbsp; ๐๗.๐๐ น.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์สามเณร เวลา&nbsp; &nbsp; ๐๘.๐๐ น.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; เปิดรับบริจาคต้นกัณฑ์จากหมู่บ้านต่างๆ</div> <div><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp; &nbsp;เวลา&nbsp; &nbsp; ๑๐.๐๐ น.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๑๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์ เสร็จแล้วพระเดชพระคุณบวรปริยัติกิจ รองเจ้าคณะจังหวัดบึงกาฬ เจ้าอาวาสวัดไตรภูมิ เจิมแผ่นศิลาฤกษ์เวลา&nbsp; &nbsp; ๑๐.๓๙&nbsp;น.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;พิธีวางศิลาฤกษ์อุโบสถ โดย นายนิพนธ์ คนขยัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานวางแผ่นศิลาฤกษ์ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา<br /> &nbsp; เวลา&nbsp; &nbsp; ๑๑.๐๙ น.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;พิธียกเสาเอก เสาโท พิธีถวายต้นกัณฑ์ ถวายภัตหารเพล ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม ประธานฝ่ายพระสงฆ์อนุโมทนาประธานฝ่ายฆราวาสพร้อมผู้เข้าร่วมพิธีรับพรกรวดน้ำ<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; </span></div> <div style="text-align: center;"><img alt="" src="http://bk-bhuddist.com/storage_upload/24/119153/uploads/images/IMG_2844.JPG" style="width: 500px; height: 333px;" /><br /> <img alt="" src="http://bk-bhuddist.com/storage_upload/24/119153/uploads/images/IMG_2748.JPG" style="width: 500px; height: 333px;" /><br /> <img alt="" src="http://bk-bhuddist.com/storage_upload/24/119153/uploads/images/IMG_2778.JPG" style="width: 500px; height: 333px;" /></div> <div><br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;เป็นอันเสร็จพิธี<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;สามารถติดต่อเป็นเจ้าภาพร่วมทำบุญได้ที่<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; พระครูสุวัฒน์ชัยกิจ เจ้าคณะอำเภอบึงโขงหลง หรือทางวัดโดยตรงวัดคำสมบูรณ์วนาราม โทร ๐๙๑ ๒๑๗๗ ๓๖๙<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; พระครูโอภาสศีลสาร เจ้าคณะตำบลบึงโขงหลง เขต ๑ โทร ๐๘๑ ๓๓๒๖ ๓๗๙<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<br /> &nbsp;</span><br /> &nbsp;</div> Wed, 31 Jan 2018 16:42:00 +0700 รายรับ -รายจ่าย ปี 60 http://bk-bhuddist.com/news/topic-78529.html <div style="text-align: center;"><span style="font-size:26px;"><span style="background-color:#FFFF00;">Click โหลดไฟล์ด่านล่าง</span></span><br /> <br /> <a href="https://mega.nz/#F!daQgXY4C!ksoWAe8c-SaBl-uD7IJm-Q">https://mega.nz/#F!daQgXY4C!ksoWAe8c-SaBl-uD7IJm-Q</a><br /> &nbsp;</div> Thu, 25 Jan 2018 12:10:00 +0700 แบบฟอร์มทะเบียนประวัติพระสงฆ์ http://bk-bhuddist.com/news/topic-78528.html <div style="text-align: center;"><img alt="" src="http://bk-bhuddist.com/storage_upload/24/119153/uploads/images/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%20(1)(1).png" style="width: 423px; height: 457px;" /><br /> <br /> &nbsp;</div> <div style="text-align: center;"><img alt="" src="http://bk-bhuddist.com/storage_upload/24/119153/uploads/images/hqdefault(2).jpg" style="width: 480px; height: 360px;" /><br /> &nbsp;</div> <div style="text-align: center;"><img alt="" src="http://bk-bhuddist.com/storage_upload/24/119153/uploads/images/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%20(14).png" style="width: 233px; height: 101px;" />&nbsp;<br /> <br /> <span style="font-size:28px;"><span style="background-color:#FFFF00;">วิธีโหลดไฟล์เอกสาร</span><br /> <br /> <a href="https://dictionary.sanook.com/search/dict-computer/copy" ping="/url?sa=t&amp;source=web&amp;rct=j&amp;url=https://dictionary.sanook.com/search/dict-computer/copy&amp;ved=0ahUKEwiC5rSNqfLYAhXMOI8KHRhRBmIQFgg1MAI" style="color: rgb(102, 0, 153);">Copy</a>&nbsp;ลิ้งด้านล่างแล้วค้นหาเพื่อดาวโหลดไฟล์นั้น</span><br /> <br /> &nbsp;</div> <ol> <li><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: source_sans_proregular, Arial; font-size: 13px; background-color: rgb(255, 255, 255);">https://mega.nz/#F!FlggkBAQ!c2g8iyOoN8f5L11Wk0pweQ</span></li> <li><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: source_sans_proregular, Arial; font-size: 13px; background-color: rgb(255, 255, 255);">https://mega.nz/#F!ohgjDSrL!SqtjdVR5S33vYIJNdJMsNA</span></li> <li><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: source_sans_proregular, Arial; font-size: 13px; background-color: rgb(255, 255, 255);">https://mega.nz/#F!MoRjESaL!oTkT1n3OJwO3rinOWzoK2A</span></li> </ol> Thu, 25 Jan 2018 11:55:00 +0700 การประชุมวิสามัญ http://bk-bhuddist.com/news/topic-78511.html <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(255, 255, 255);">การประชุมวิสามัญ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๑</span><br style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(255, 255, 255);" /> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(255, 255, 255);">พระสังฆาธิการจังหวัดบึงกาฬ ไวยาวัจกร คณะกรรมการวัด ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดบึงกาฬ</span><br style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(255, 255, 255);" /> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(255, 255, 255);">ณ อุโบสถวัดป่าวิเวกธรรมคุณ ตำบลพรเจริญ อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ<br /> <img alt="" src="http://bk-bhuddist.com/storage_upload/24/119153/uploads/images/IMG_2201.JPG" style="width: 750px; height: 500px;" /></span> <div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><img alt="" src="http://bk-bhuddist.com/storage_upload/24/119153/uploads/images/IMG_2171.JPG" style="width: 750px; height: 500px;" /><br /> <br /> <img alt="" src="http://bk-bhuddist.com/storage_upload/24/119153/uploads/images/IMG_2228.JPG" style="width: 750px; height: 500px;" /></span></div> Thu, 25 Jan 2018 11:25:00 +0700 คณะสงฆ์บึงกาฬปลื้มหมู่บ้านรักษาศีล5สร้างรายได้ จังหวัดแรกทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม http://bk-bhuddist.com/news/topic-78449.html <h3 style="box-sizing: border-box; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: rgb(51, 51, 51); margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 24px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">คณะสงฆ์บึงกาฬปลื้มหมู่บ้านรักษาศีล5สร้างรายได้ จังหวัดแรกทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม</span></h3> <h3 style="box-sizing: border-box; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: rgb(51, 51, 51); margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 24px; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</h3> <h3 style="box-sizing: border-box; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: rgb(51, 51, 51); margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 24px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><img alt="" class="img-responsive" src="http://www.banmuang.co.th/uploads/userfiles/images/19148945_1684158248556136_8396568517380570786_n.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: auto;" /></span></h3> <h3 style="box-sizing: border-box; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: rgb(51, 51, 51); margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 24px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><img alt="" class="alignnone size-full wp-image-14107 img-responsive" height="640" sizes="(max-width: 960px) 100vw, 960px" src="http://www.bungkan.net/wp-content/uploads/2017/06/19225330_1684158088556152_1989019462186490147_n.jpg" srcset="http://www.bungkan.net/wp-content/uploads/2017/06/19225330_1684158088556152_1989019462186490147_n.jpg 960w, http://www.bungkan.net/wp-content/uploads/2017/06/19225330_1684158088556152_1989019462186490147_n-300x200.jpg 300w, http://www.bungkan.net/wp-content/uploads/2017/06/19225330_1684158088556152_1989019462186490147_n-768x512.jpg 768w" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: auto;" width="960" /><br style="box-sizing: border-box;" /> ​</h3> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);">วันที่ 19 มิถุนายน 2560&nbsp; พระพรหมเสนาบดี ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ &ldquo;หมู่บ้านรักษาศีล 5&rdquo; ส่วนกลาง พร้อมด้วยพระเทพศาสนาภิบาล พระครูปลัดสุวัฒน์สมาธิคุณ นางจุไรรัตน์ มีศิริ คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ &ldquo;หมู่บ้านรักษาศีล 5&rdquo; ส่วนกลาง โดยมีคณะกรรรมการประจำหนตะวันออก คือ พระราชรัตนาลงกรณ์ ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินโครงการฯ &ldquo;หมู่บ้านรักษาศีล 5&rdquo; จังหวัดบึงกาฬ มีพระราชภาวนาโสภณ เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด พระสังฆาธิการ นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ นายกรกต ธำรงวงศ์สวัสดิ์ รองผู้ว่า นายจำรัส วังน้อย นายอำเภอ นายนิพนธ์ คนขยัน นายก อบจ. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้ลงพื้นที่ดูการดำเนินโครงการฯ &ldquo;หมู่บ้านรักษาศีล 5&rdquo; ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 8 จังหวัดบึงกาฬ<br style="box-sizing: border-box;" /> ​<br style="box-sizing: border-box;" /> โดยจังหวัดบึงกาฬมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ร้อยละ 82 ของจำนวนประชากร และจังหวัดบึงกาฬได้คัดเลือก หมู่บ้านต้นแบบ บ้านท่าไคร้ ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 5 ตำบลบึงกาฬ อำเภอบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ เป็นหมู่บ้านต้นแบบ ในการให้คณะกรรมการได้เยี่ยมชมการดำเนินโครงการฯ &ldquo;หมู่บ้านรักษาศีล 5&rdquo; โดยได้ดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งมีวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน และวัดมีส่วนร่วมกับชุมชน ในการสนับสนุนและดำเนินโครงการได้เป็นอย่างดี ครบทั้ง 4 ด้าน<br style="box-sizing: border-box;" /> ​จุดเด่นของ &ldquo;หมู่บ้านท่าไคร้&rdquo; คือ เป็นหมู่บ้านริมโขง ที่ยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ได้อย่างเหนี่ยวแน่น เช่น &ndash; ประเพณีการจุดบั้งไฟถวายแก้บนหลวงพ่อพระใหญ่ ประเพณีฟ้อนแห่น้ำจั่น ประเพณีการกวนข้าวทิพย์ ประเพณีการไม่เข้าไปในอุโบสถของสตรี ประเพณีไม่ออกหาปลาในวันพระ ประเพณีการมาถือศีลและการเวียนเทียนในทุกวันพระ<br style="box-sizing: border-box;" /> ในการนี้คณะสงฆ์จังหวัดบึงกาฬ เป็นศูนย์กลางชุมชนในการรณรงค์ขับเคลื่อนโครงการฯ &ldquo;หมู่บ้านรักษาศีล&rdquo; อย่างเป็นรูปธรรม โดยจัดให้มีกิจกรรมที่สอดคล้องกับโครงการฯ ครบทั้ง 4 ด้าน 40 ตัวชี้วัด มีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ กลุ่มพืชผัก ผลไม้ วางขายตามฤดูกาล&nbsp;&nbsp; กลุ่มงานหัตถกรรม เช่น การสานขากะหย่อง (พานไม้ไผ่สาน) การผลิตขันหมากเป้ง และงานสิ่งทอต่างๆ ของชาวบ้านท่าไคร้ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยชีวภาพ ผักปลอดสารพิษ&nbsp; กลุ่มแกะสลักหยวกกล้วยเป็นลายไทย ที่นำดอกผึ้งมาประดับตกแต่งต้นปราสาท<br style="box-sizing: border-box;" /> พระราชภาวนาโสภณ เจ้าคณะจังหวัดบึงกาฬ กล่าวว่า คณะสงฆ์มีส่วนร่วมในการตรวจเยี่ยมวัด ขจัดปัญหา ช่วยกันพัฒนา นำพาสามัคคี จังหวัดบึงกาฬ ในวันสำคัญต่างๆ เช่นงานบวช งานแต่ง งานศพ ทางวัดจะไม่อนุญาตให้นำสุราเข้ามาดื่มภายในวัดอย่างเด็ดขาด<br style="box-sizing: border-box;" /> จังหวัดบึงกาฬ นับเป็นจังหวัดแรกที่ ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าฯ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายอำเภอเมือง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด และวัฒนธรรมจังหวัด มีส่วนร่วมในการเยี่ยมชมหมู่บ้านต้นแบบ บ้านท่าไคร้ ซึ่งถือว่าเป็นการผสานสามัคคี ในการทำงานเป็นอย่างดี<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> <ins class="adsbygoogle" data-ad-client="ca-pub-5393082488323813" data-ad-format="auto" data-ad-slot="9313715381" data-adsbygoogle-status="done" style="box-sizing: border-box; display: block; height: 90px;"><ins id="aswift_1_expand" style="box-sizing: border-box; display: inline-table; border: none; height: 90px; margin: 0px; padding: 0px; position: relative; visibility: visible; width: 750px; background-color: transparent;"><ins id="aswift_1_anchor" style="box-sizing: border-box; display: block; border: none; height: 90px; margin: 0px; padding: 0px; position: relative; visibility: visible; width: 750px; background-color: transparent;"><iframe allowfullscreen="true" allowtransparency="true" frameborder="0" height="90" hspace="0" id="aswift_1" marginheight="0" marginwidth="0" name="aswift_1" scrolling="no" style="box-sizing: border-box; left: 0px; position: absolute; top: 0px; width: 750px; height: 90px;" vspace="0" width="750"></iframe></ins></ins></ins></p> <h3 style="box-sizing: border-box; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: rgb(51, 51, 51); margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 24px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><img alt="" class="img-responsive" src="http://www.banmuang.co.th/uploads/userfiles/images/19225330_1684158088556152_1989019462186490147_n.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: auto;" /></span></h3> <h3 style="box-sizing: border-box; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: rgb(51, 51, 51); margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 24px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><img alt="" class="img-responsive" src="http://www.banmuang.co.th/uploads/userfiles/images/19225645_1684156998556261_2674054352620449630_n.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: auto;" /></span></h3> Wed, 06 Dec 2017 10:30:00 +0700